Eksamid ja tasemetööd

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2018/2019. õppeaastal:

* eesti keel: 3. juunil 2019

* matemaatika: 10. juunil 2019

* valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019

* valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 13.–14. juuni 2019.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

2018/2019. õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd:

3. klassis

* 8. mai 2019. a - eesti keel (kirjalik)

* 15. mai 2019. a. - matemaatika (kirjalik)

4. klassis

* 2. oktoober 2018. a. - loodusõpetus e-tasemetöö

6. klassis

* 14. mai 2019. a - eesti keel e-tasemetöö

* 21. mai 2019. a - matemaatika e-tasemetöö

7. klassis

* 25. september 2018. a - loodusõpetus e-tasemetöö

8. klassis

28. mai koolisisene matemaatika arvestustöö

9. klassid

* aprill 2019 digipädevuste e-test