Logopeed

Koolilogopeedi ülesanded:

Kõneravitunde vajavad lapsed selgitatakse välja septembri esimestel nädalatel, mille tulemusel moodustatakse rühmad. Rühmatunnid toimuvad põhikooli I kooliastmes kaks korda ja II kooliastmes üks kord nädalas. Lisaks rühmatundidele viiakse läbi  individuaaltunde.

 Kõneravitunnid toimuvad vastavalt õpilase tunniplaanile. Toimumisaeg ja koht antakse õpilasele, lapsevanemale ja klassijuhatajale teada stuudiumi kaudu.

Vaata lisaks:
 Eesti Lastefond:     http://www.elf.ee/