Pikapäevarühm

Lastevanemate soovil töötab koolis pikapäevarühm 1. – 4.klassi õpilastele. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, samuti transpordivõimalustest. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga. Pikapäevarühmas tegeletakse erinevate tegevustega:

1. õppimine koos puhkepausidega
2. mängud
3. kooli raamatukogu külastamine
4. vaba tegevus (lugemine, joonistamine, muu käeline tegevus jms).

Pikapäevarühmast osavõtuks on vaja lapsevanemal kirjutada avaldus kooli direktorile, andes teada oma soovist lapse osalemiseks pikapäevarühma töös ja mis kellani laps rühmas viibib.

PIKAPÄEVARÜHMAD 2017/2018 ÕPPEAASTAL

I  klassi pikapäevarühm

Nädalapäev Kellaaeg Õpetaja Ruum
Esmaspäev 13.10-14.50 Mare Vare 110
Teisipäev 12.15-13.55 Mare Vare 203
 14.05-14.50 Liivi Ilves 207
Kolmapäev 12.15-13.00 Jane Kruusamäe 206
13.10-14.50 Triin Mets 110
Neljapäev 12.15-14.50 Jane Kruusamäe 206
Reede 12.15-13.55 Mare Vare 206


II – IV klassi pikapäevarühm

Nädalapäev Kellaaeg Õpetaja Ruum
Esmaspäev 13.10-14.50 Heli Mets 107
Teisipäev 13.10-14.50 Liina Mägi 107
Kolmapäev 13.10-13.55 Jane Kruusamäe 206
14.05-14.50 Pille Pendonen 211
Neljapäev 12.15-13.00 Heli Mets 109
13.10-14.50 Annika Jaani 111
Reede  12.15-13.55 Mare Vare 206