| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamine
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Pane tähele  
Mudilaskoori 30. juubelipidu
Kooliaastaks 2017/2018 planeeritud sündmused
Tunniplaan mobiilis
Õpilaste saavutused - edulood
 
  Mõte  

Anuv sõna eksitab meele.

Marta Okas, 7. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kas Sa tunned huvi meie kooli ajaloo vastu?
 

ilm1_ani

10. klassid

 

Viljandi Maagümnaasiumi 10.klassidesse vastuvõtu kord
 
1. Viljandi Maagümnaasiumi 10.klassidesse on õigus kandideerida kõigil põhihariduse omandanud isikutel.
2. 10.klassidesse võetakse õpilasi vastu katsete ja lõputunnistuse hinnete alusel pärast põhikooli lõpetamist juunis.
3. Sisseastumiskatsed korraldatakse samal päeval teiste Viljandi linna gümnaasiumidega ühtsete materjalidega. Ühtlustatud materjalidega katsed koosnevad eesti keele ja matemaatika testidest ning on ühesugused kõikidesse harudesse kandideerimisel.  
4. Sisseastumiskatsete läbiviimiseks moodustatakse direktori käskkirjaga vastuvõtukomisjon.
5. Vastuvõtukatsete tulemused teatatakse kooli kodulehel www.maagymnaasium.ee kaks nädalat pärast katsete toimumist koodide järgi.
6. Sisseastumiskatsetel osalevad kandidaadid isikut tõendava dokumendi alusel (ID-kaart, pass, õpilaspilet).
7. 10.klassidesse vastuvõtul summeeritakse lõputunnistuse kümne põhiaine keskmine hinne ja katsete tulemus. Võrdse punktisumma korral arvestatakse suurema kaaluga katse tulemusi.
8. Vastuvõtul arvestatakse ka õppesuuna põhiainete hindeid, olümpiaadidest osavõttu, saavutusi loomingulistel konkurssidel.
9. Vastuvõtukomisjon koostab vastuvõtu tingimustele vastavalt kandidaatidest pingerea ja komplekteerib selle alusel klassid.
10. Gümnaasiumisse kandideerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
·        õpilase avaldus kooli direktorile (kooli kodulehel või kohapeal)
·        põhikooli lõputunnistus
·        klassitunnistus
·        tervisekaart
·        sünnitunnistus
 
 
 
Humanitaarharu -
õpetus on suunatud iseseisva mõtlemise ja analüüsioskuse arendamisele, uurimuslikkusele, loovusele ja meedia meelevallas orienteerumisele - kõik see on eelduseks edukatele kõrgkooliõpingutele.
 
Õppesuunda kujundavad valikained
·        maailmakirjandus
·        eesti nüüdiskirjandus
·        prantsuse keel
·        ladina keel
·        soome keel
·        ajalugu
·        kultuurilugu
·        usundilugu
·        meediaõpetus
·        teatriõpetus
·        arvutiõpetus
·        uurimistöö alused
 
 

Reaalharu -
tugev ettevalmistus kõrgkoolis majandus-, reaal- ning loodusteadusi ja paljusid tehnilisi erialasid pingevabalt õppimaks.
 
Õppesuunda kujundavad valikained
·        matemaatika
·        füüsika
·        keemia
·        bioloogia
·        võõrkeeled
·        arvutiõpetus
·        programmeerimine
·        tehniline joonestamine
·        uurimistöö alused
 
Loodusharu -
eesmärgiks valmistuda õpinguteks loodusteaduslikel erialadel: keskkonnatehnika, farmaatsia, meditsiin, 
loodusainete õpetaja, majandus.
 
Õppesuunda kujundavad valikained
·        matemaatika
·        võõrkeeled
·        majandus
·        ökoloogia
·        bioloogia
·        arvutiõpetus
·        kultuurilugu
·        riigikaitse
·        uurimistöö alused
 
Kunsti süvaõpe toimub stuudiovormis. Gümnaasiumiosas tugeva orientatsiooniga kunstiülikoolile.
 

 
Külastusi täna: 4397 Kokku: 1519353344 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet