Koolielu

KiVa


 

 

Viljandi Kesklinna koolis rakendatakse alates 2015. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm. KiVa programmi kasutatakse lisaks Soomele juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

● aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

● sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;

● on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale;

● haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

● ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

● viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis 1., 5. ja 7. klassides;

● uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

● levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;

● tagame vahetundides korra õpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

● kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuse ja koostöös juhtumite lahendamise üle (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut)

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

· Helen Aleksius;
· Annika Jaani;
· Kaija Kits;
· Eva Ool;
· Kaja Orobko;
· Kertu Reinsalu;
· Pille Saar;
· Kristi Tikkerbär.

Võta KiVa-tiimiga julgelt ühendust, kirjutades järgnevale e-posti aadressile: kiva@klk.vil.ee

 

 

 

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

https://www.kiusamisvaba.ee
https://www.facebook.com/kiusamisvabakool

 

 

Viljandi Kesklinna koolis rakendatakse alates 2015. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm. KiVa programmi kasutatakse lisaks Soomele juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

● aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

● sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;

● on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale;

● haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

● ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

● viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis 1., 5. ja 7. klassides;

● uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

● levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;

● tagame vahetundides korra õpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

● kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuse ja koostöös juhtumite lahendamise üle (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut)

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

· Helen Aleksius;
· Annika Jaani;
· Kaija Kits;
· Eva Ool;
· Kaja Orobko;
· Kertu Reinsalu;
· Pille Saar;
· Kristi Tikkerbär.

Võta KiVa-tiimiga julgelt ühendust, kirjutades järgnevale e-posti aadressile: kiva@klk.vil.ee

 

 

 

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

https://www.kiusamisvaba.ee
https://www.facebook.com/kiusamisvabakool