TugisüsteemidKoolis lähtutakse õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõttest. Tulenevalt õpilase individuaalsetest võimetest ja vajadustest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös.

Kool toetab õpilaste võimetekohast arengut ja kooli töötajad on koostööpartneriks peredele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele. Kooli eesmärgiks on HEV õpilaste mitmekülgne toetamine, iga õpetaja arvestab õpilaste erinevate vajadustega. Oluline on erivajaduste varajane märkamine ja väljaselgitamine, võimetekohase õpetuse võimaldamine erinevate tugimeetmete või -süsteemide kaasabil.

Viljandi Kesklinna Kooli tugisüsteem: 

Tugiteenuste juht Ene Savi
Kertu Reinsalu
ene.savi@klk.vil.ee;
kertu.reinsalu@klk.vil.ee 
Eripedagoog

Elen Arutjunjan
Jane-Ly Aaremaa

elen.arutjunjan@klk.vil.ee
janely.aaremaa@klk.vil.ee

Psühholoog Maarika Roosimägi maarika.roosimagi@klk.vil.ee
Sotsiaalpedagoog Kristi Tikkerbär
Kertu Reinsalu
kristi.tikkerbar@klk.vil.ee
kertu.reinsalu@klk.vil.ee

Koolis lähtutakse õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõttest. Tulenevalt õpilase individuaalsetest võimetest ja vajadustest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös.

Kool toetab õpilaste võimetekohast arengut ja kooli töötajad on koostööpartneriks peredele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele. Kooli eesmärgiks on HEV õpilaste mitmekülgne toetamine, iga õpetaja arvestab õpilaste erinevate vajadustega. Oluline on erivajaduste varajane märkamine ja väljaselgitamine, võimetekohase õpetuse võimaldamine erinevate tugimeetmete või -süsteemide kaasabil.

Viljandi Kesklinna Kooli tugisüsteem: 

Tugiteenuste juht Ene Savi
Kertu Reinsalu
ene.savi@klk.vil.ee;
kertu.reinsalu@klk.vil.ee 
Eripedagoog

Elen Arutjunjan
Jane-Ly Aaremaa

elen.arutjunjan@klk.vil.ee
janely.aaremaa@klk.vil.ee

Psühholoog Maarika Roosimägi maarika.roosimagi@klk.vil.ee
Sotsiaalpedagoog Kristi Tikkerbär
Kertu Reinsalu
kristi.tikkerbar@klk.vil.ee
kertu.reinsalu@klk.vil.ee