Vilistlaskogu


Viljandi Kesklinna Kooli Vilistlaskokku on koondunud vabatahtlikud, kelle eesmärk on toetada ja innustada materiaalse ja immateriaalse abiga Viljandi Kesklinna Kooli õpilaste ja õpetajate arengut ning korraldada vilistlastegevust.

Läbi organiseeritud tegevuse on sooviks lisaks õpetajatele ja õpilastele tuua õppetegevuse arendamise juurde vilistlaste teadmised ning oskused.  Elus erinevatel aladel kogemusi korjanud endised õpilased  on õppetöö jaoks hindamatu kapital. Vilistlaskogu üheks eesmärgiks ongi luua keskkond, milles kohtuvad õpilased, õpetajad ja vilistlased.

Selle koostöö oodatavaks tulemuseks on meie kooli tänaste lõpetajate kõrgem konkurentsivõime edasises õppetöös ja karjääris, õpetajate parem tagasiside varsemalt õpetatu kohta ning vilistlaste rahulolu ning uhkus oma kooli arengu üle. Ja lisaks kindlasti isiklikud kontaktid, usaldus ja rõõm koostegemisest.

Lisaks panustamisele õppetöösse oleme loomas ka võimalust panustada materiaalselt. Selle paremaks ning ka läbinähtavamaks korraldamiseks oleme asutanud MTÜ Punase Koolimaja Vilistlased, mis on juriidiliseks isikuks rahaliste tegevust korraldamisel.

Oleme ellu kutsunud stipendiumi meie kooli õpetajatele, märkamaks ning materiaalselt motiveerimaks nende tegevust. 2022. aastal sai meie kooli õpetaja, Katrin Männik, stipendiumi 1500 EUR. Sõltuvalt meie tegevuse edukusest on plaanis luua analoogne toetus ka õpilastele.

Rohkem infot leiate siit!

 

MTÜ Punase Koolimaja Vilistlased (registrikood 80621420).
MTÜ Juhatusse kuuluvad:
Kaija Kits (telefon 518 5372, kaija.kits@klk.vil.ee)
Johan-Kristjan Konovalov
Elina Tirgo
Markus Stein
Rain Hüva

Viljandi Kesklinna Kooli Vilistlaskokku on koondunud vabatahtlikud, kelle eesmärk on toetada ja innustada materiaalse ja immateriaalse abiga Viljandi Kesklinna Kooli õpilaste ja õpetajate arengut ning korraldada vilistlastegevust.

Läbi organiseeritud tegevuse on sooviks lisaks õpetajatele ja õpilastele tuua õppetegevuse arendamise juurde vilistlaste teadmised ning oskused.  Elus erinevatel aladel kogemusi korjanud endised õpilased  on õppetöö jaoks hindamatu kapital. Vilistlaskogu üheks eesmärgiks ongi luua keskkond, milles kohtuvad õpilased, õpetajad ja vilistlased.

Selle koostöö oodatavaks tulemuseks on meie kooli tänaste lõpetajate kõrgem konkurentsivõime edasises õppetöös ja karjääris, õpetajate parem tagasiside varsemalt õpetatu kohta ning vilistlaste rahulolu ning uhkus oma kooli arengu üle. Ja lisaks kindlasti isiklikud kontaktid, usaldus ja rõõm koostegemisest.

Lisaks panustamisele õppetöösse oleme loomas ka võimalust panustada materiaalselt. Selle paremaks ning ka läbinähtavamaks korraldamiseks oleme asutanud MTÜ Punase Koolimaja Vilistlased, mis on juriidiliseks isikuks rahaliste tegevust korraldamisel.

Oleme ellu kutsunud stipendiumi meie kooli õpetajatele, märkamaks ning materiaalselt motiveerimaks nende tegevust. 2022. aastal sai meie kooli õpetaja, Katrin Männik, stipendiumi 1500 EUR. Sõltuvalt meie tegevuse edukusest on plaanis luua analoogne toetus ka õpilastele.

Rohkem infot leiate siit!

 

MTÜ Punase Koolimaja Vilistlased (registrikood 80621420).
MTÜ Juhatusse kuuluvad:
Kaija Kits (telefon 518 5372, kaija.kits@klk.vil.ee)
Johan-Kristjan Konovalov
Elina Tirgo
Markus Stein
Rain Hüva