Dokumendid

Dokumendiregister


Viljandi Kesklinna Kooli dokumendiregister

Dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, saate näha avalikus vaates.

Juurdepääsupiiranguga dokumentidel on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendile, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut ja ei ole avalikus vaates nähtaval, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue soov palun saatke e-postiga aadressile sekretar[at]klk.vil.ee.

Avaldusi kooli aastumiseks, koolist lahkumiseks, pikapäevarühma vastuvõtmiseks ja sealt lahkumiseks saate esitada keskkonnas Viljandi haridusteenuste haldamise süsteemis.

Viljandi Kesklinna Kooli dokumendiregister

Dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, saate näha avalikus vaates.

Juurdepääsupiiranguga dokumentidel on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendile, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut ja ei ole avalikus vaates nähtaval, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue soov palun saatke e-postiga aadressile sekretar[at]klk.vil.ee.

Avaldusi kooli aastumiseks, koolist lahkumiseks, pikapäevarühma vastuvõtmiseks ja sealt lahkumiseks saate esitada keskkonnas Viljandi haridusteenuste haldamise süsteemis.