Koolielu

Koostöö ja projektidProjektid

Rahastaja ja kestvus Projekti nimi Eesmärk  

09.2021 - 06.2022

Viljandi Kesklinna Kooli õppeprogrammide läbiviimine 2021/22 õ.-a.

Õpilaste keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine läbi praktiliste õppekäikude loodusesse.

 

06.2020-11.2021

Noortekohtumine

„Let´s do it!“

Eesmärgid: 

• keskkonnaprobleemide kaardistamine kodukohas,

• keskkonnasõbraliku käitumise ja hoiaku kujundamine oma koolis,

• kultuurierinevuste tundma õppimine ja mõistmine,

• õpilaste poolt projekti kirjutamise ja läbiviimise kogemuse saamine ning sellega teisteks algatusteks inspireerimine.

 

07.2021-12.2021

Haridus- ja Teadusministeerium


Õpihuvilaager

Eesmärgiks: õpimotivatsiooni tõstmine 3.-7. klassis läbi praktiliste töötubade.  

10.-12.2021

 

Õpilasesinduse projekt

"Kesklinna koolide õpilasesindus"

Eesmärgiks : 

* leida uusi kontakte

* luua üle-Eestiline Kesklinna Kooli õpilasesinduste võrgustikku

 

 "Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevustoetused"

 

 

"Lapsed teatrisse"

"Kultuuriranits"

Tegevustoetus on suunatud tegutsevatele kollektiividele nende pideva tegevuse (õppimise ja harjutamise) tegevuskindluse ja kvaliteedi suurendamise toetuseks. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide (koorid, orkestrid, rahvatantsurühmad ja rahvamuusikaorkestrid) tegevuse ja sisemise aktiivsuse toetamine kvalifitseeritud juhendaja palkamisel püsiva organisatsiooni kaudu.

 

 

 

Toimunud projektid

Rahastaja ja kestvus Projekti nimi Eesmärk

11.-12.2019

Eesti Noorteühenduste Liit logo

Viljandi Kesklinna Kooli õpilasesinduse projekt „Meie“.

 

Selle raames toimuvad meeskonna-ja suhtlemiskoolitus ning koostööpäev Järveküla Kooliga õpilasesindustele.

09.2019 - 06.2021

Viljandi Kesklinna Kooli õppeprogrammide läbiviimine 2019/20 ja 2020/21 õ.-a.

Õpilaste keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine läbi praktiliste õppekäikude loodusesse.

2014-2017

Nordplusi noortevahetus: „Learn2“

Noortevahtus Eesti, Soome, Leedu ja Norra vahel.

Projekti eesmärgiks on arendada ja tugevdada koolidevahelist koostööd, edendada keelte ja kultuuride tundmist, suurendada matemaatilisi oskusi ning tugevdada ja parandada õpilaste meeskonnatöö oskust.

Koostöö

Rahastaja ja kestvus Projekti nimi Eesmärk

www.kulka.ee

SA Eesti Kultuurkapital

Projektide rahastamine ja aruandlus.

www.vvvopilasvahetus.ee

 

SA Eesti Kultuurkapital Korraldada Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. klassi õpilastele. Eesmärgiks on elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.

 

www.haridusfond.ee

 

SA Viljandi Hariduse Arengufond

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

 

www.daily.ee

 

Baltic Restaurants Estonia AS

 

Toitlustamine Viljandi Kesklinna Koolis.

 

www.sa.laulupidu.ee/

 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Rahvakultuurikollektiivide tegevuste toetamine.

 

www.mnt.ee

 

Maanteeamet

Koostöö õpilaste liikluskultuuri arendamisel.

www.lastekaitseliit.ee

Lastekaitseliit

Kiusamisest vabaks programm.

 

www.terviseinfo.ee

 

Tervise Arengu Instituut

Tervist edendav kool.

 

www.evkool.ee

 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Ettevõtlik kool

 

www.finst.ee/

Soome Eesti Instituut

B keele õppe arenduseks

 

 

Projektid

 

Toimunud projektid

Rahastaja ja kestvus Projekti nimi Eesmärk

11.-12.2019

Viljandi Kesklinna Kooli õpilasesinduse projekt „Meie“.

 

Selle raames toimuvad meeskonna-ja suhtlemiskoolitus ning koostööpäev Järveküla Kooliga õpilasesindustele.

09.2019 - 06.2021

Viljandi Kesklinna Kooli õppeprogrammide läbiviimine 2019/20 ja 2020/21 õ.-a.

Õpilaste keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine läbi praktiliste õppekäikude loodusesse.

2014-2017

Nordplusi noortevahetus: „Learn2“

Noortevahtus Eesti, Soome, Leedu ja Norra vahel.

Projekti eesmärgiks on arendada ja tugevdada koolidevahelist koostööd, edendada keelte ja kultuuride tundmist, suurendada matemaatilisi oskusi ning tugevdada ja parandada õpilaste meeskonnatöö oskust.

Koostöö

Rahastaja ja kestvus Projekti nimi Eesmärk

www.kulka.ee

SA Eesti Kultuurkapital

Projektide rahastamine ja aruandlus.

www.vvvopilasvahetus.ee

 

SA Eesti Kultuurkapital Korraldada Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. klassi õpilastele. Eesmärgiks on elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.

 

www.haridusfond.ee

 

SA Viljandi Hariduse Arengufond

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

 

www.daily.ee

 

Baltic Restaurants Estonia AS

 

Toitlustamine Viljandi Kesklinna Koolis.

 

www.sa.laulupidu.ee/

 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Rahvakultuurikollektiivide tegevuste toetamine.

 

www.mnt.ee

 

Maanteeamet

Koostöö õpilaste liikluskultuuri arendamisel.

www.lastekaitseliit.ee

Lastekaitseliit

Kiusamisest vabaks programm.

 

www.terviseinfo.ee

 

Tervise Arengu Instituut

Tervist edendav kool.

 

www.evkool.ee

 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Ettevõtlik kool

 

www.finst.ee/

Soome Eesti Instituut

B keele õppe arenduseks

 

 

Rahastaja ja kestvus Projekti nimi Eesmärk  

09.2021 - 06.2022

Viljandi Kesklinna Kooli õppeprogrammide läbiviimine 2021/22 õ.-a.

Õpilaste keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine läbi praktiliste õppekäikude loodusesse.

 

06.2020-11.2021

Noortekohtumine

„Let´s do it!“

Eesmärgid: 

• keskkonnaprobleemide kaardistamine kodukohas,

• keskkonnasõbraliku käitumise ja hoiaku kujundamine oma koolis,

• kultuurierinevuste tundma õppimine ja mõistmine,

• õpilaste poolt projekti kirjutamise ja läbiviimise kogemuse saamine ning sellega teisteks algatusteks inspireerimine.

 

07.2021-12.2021

Haridus- ja Teadusministeerium


Õpihuvilaager

Eesmärgiks: õpimotivatsiooni tõstmine 3.-7. klassis läbi praktiliste töötubade.  

10.-12.2021

 

Õpilasesinduse projekt

"Kesklinna koolide õpilasesindus"

Eesmärgiks : 

* leida uusi kontakte

* luua üle-Eestiline Kesklinna Kooli õpilasesinduste võrgustikku

 

 "Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevustoetused"

 

 

"Lapsed teatrisse"

"Kultuuriranits"

Tegevustoetus on suunatud tegutsevatele kollektiividele nende pideva tegevuse (õppimise ja harjutamise) tegevuskindluse ja kvaliteedi suurendamise toetuseks. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide (koorid, orkestrid, rahvatantsurühmad ja rahvamuusikaorkestrid) tegevuse ja sisemise aktiivsuse toetamine kvalifitseeritud juhendaja palkamisel püsiva organisatsiooni kaudu.