Oluline

Veebitunni reeglid Viljandi Kesklinna Koolis 23. märts


Koostatud lähtuvalt Andmekaitse Inspektsiooni soovitustest ja Viljandi Kesklinna Kooli  kodukorrast.

Videotund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole Sinuga ühes ruumis, vaid teiselpool ekraani. Nii nagu klassiruumis, on ka veebitunnis (virtuaaltunnis) omad kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks pea nendest reeglitest kinni.

Veebitunnis osalemiseks on õpilasel vajalik laua- või sülearvuti, nutitelefon või tahvelarvuti ning internetiühendus, töötav kaamera ja mikrofon.

 

 • Veebitunnid toimuvad eelistatult kooli ametlikus suhtlus- ja töökeskkonnas MS Office Teams. Õpetaja äranägemisel ja kokkuleppel õpilastega võib kasutada ka teisi keskkondi (näit. Zoom)
 • Tunnid toimuvad üldjuhul kehtiva tunniplaani alusel
 • Õpilasel on kohustus osaleda tunniplaanijärgsetes tundides
 • Õpetaja sisestab tunni lingi ja tunni toimumise aja õpilastele Stuudiumi päevikusse ja kalendrisse
 • Õpilane ei jaga tunni linki ega sisenemise ID-d teiste inimestega
 • Õpilane kasutab Teamsi tundi sisenemisel oma kooli kontot eesnimi.perekonnanimi@klk.vil.ee või ees ja perekonnanime keskkonnas Zoom. Anonüümseid või vale nimega õpilasi tundi ei lubata
 • Enne tundi sisenemist veendub õpilane, et tema toas ei oleks kõrvalisi müraallikaid (sisselülitatud televiisor, raadio vms) ja soovitatavalt ka teisi inimesi.
 •  Veebitundi siseneda on lubatud ainult tunnis osaleva klassi või õpperühma õpilastel.
 • Õpilane siseneb veebitundi soovitavalt mõni minut enne tunni ametlikku algust veendudes, et tema seadme mikrofon on vaigistatud
 • Õpilane lülitab tunnis oma mikrofoni sisse ainult õpetaja korraldusel vastamiseks või diskussiooniks.
 • Õpetajal on õigus nõuda, et õpilane lülitab sisse oma arvuti kaamera, et õpetajal oleks võimalik veenduda, et õpilane on arvuti juures ja töötab kaasa.
 • Õpilane ei häiri teisi tunnis osalejaid tunni teemasse mittepuutuvate sõnumite saatmisega, teiste osalejate mikrofonide vaigistamisega ega tunnist eemaldamisega (juhul kui selline võimalus on talle õpetaja poolt võimaldatud)
 • Õpilase veebitunnist puudumine märgitakse Stuudiumisse.
 • Kui õpilane segab tundi, on õpetajal õigus ta tunnist eemaldada ja märkida puudujaks.
 • Õpilasel ei ole lubatud omaalgatuslikult veebitundi salvestada mistahes meetodil.
 • Sõna saamiseks tunni ajal tõstab õpilane virtuaalse käe ja ootab õpetaja luba oma mikrofon sisse lülitada.
 • Tunni lõpetab õpetaja

Koostatud lähtuvalt Andmekaitse Inspektsiooni soovitustest ja Viljandi Kesklinna Kooli  kodukorrast.

Videotund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole Sinuga ühes ruumis, vaid teiselpool ekraani. Nii nagu klassiruumis, on ka veebitunnis (virtuaaltunnis) omad kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks pea nendest reeglitest kinni.

Veebitunnis osalemiseks on õpilasel vajalik laua- või sülearvuti, nutitelefon või tahvelarvuti ning internetiühendus, töötav kaamera ja mikrofon.

 

 • Veebitunnid toimuvad eelistatult kooli ametlikus suhtlus- ja töökeskkonnas MS Office Teams. Õpetaja äranägemisel ja kokkuleppel õpilastega võib kasutada ka teisi keskkondi (näit. Zoom)
 • Tunnid toimuvad üldjuhul kehtiva tunniplaani alusel
 • Õpilasel on kohustus osaleda tunniplaanijärgsetes tundides
 • Õpetaja sisestab tunni lingi ja tunni toimumise aja õpilastele Stuudiumi päevikusse ja kalendrisse
 • Õpilane ei jaga tunni linki ega sisenemise ID-d teiste inimestega
 • Õpilane kasutab Teamsi tundi sisenemisel oma kooli kontot eesnimi.perekonnanimi@klk.vil.ee või ees ja perekonnanime keskkonnas Zoom. Anonüümseid või vale nimega õpilasi tundi ei lubata
 • Enne tundi sisenemist veendub õpilane, et tema toas ei oleks kõrvalisi müraallikaid (sisselülitatud televiisor, raadio vms) ja soovitatavalt ka teisi inimesi.
 •  Veebitundi siseneda on lubatud ainult tunnis osaleva klassi või õpperühma õpilastel.
 • Õpilane siseneb veebitundi soovitavalt mõni minut enne tunni ametlikku algust veendudes, et tema seadme mikrofon on vaigistatud
 • Õpilane lülitab tunnis oma mikrofoni sisse ainult õpetaja korraldusel vastamiseks või diskussiooniks.
 • Õpetajal on õigus nõuda, et õpilane lülitab sisse oma arvuti kaamera, et õpetajal oleks võimalik veenduda, et õpilane on arvuti juures ja töötab kaasa.
 • Õpilane ei häiri teisi tunnis osalejaid tunni teemasse mittepuutuvate sõnumite saatmisega, teiste osalejate mikrofonide vaigistamisega ega tunnist eemaldamisega (juhul kui selline võimalus on talle õpetaja poolt võimaldatud)
 • Õpilase veebitunnist puudumine märgitakse Stuudiumisse.
 • Kui õpilane segab tundi, on õpetajal õigus ta tunnist eemaldada ja märkida puudujaks.
 • Õpilasel ei ole lubatud omaalgatuslikult veebitundi salvestada mistahes meetodil.
 • Sõna saamiseks tunni ajal tõstab õpilane virtuaalse käe ja ootab õpetaja luba oma mikrofon sisse lülitada.
 • Tunni lõpetab õpetaja