Oluline

Info esimestesse klassidesse astujatele 2021/2022 õa. 23. märts


Kohtumine kooli, oma õpetaja ja klassikaaslastega toimub 25. augustil 1a klassil kell 12.00, 1b – 13.00 ja 1c - 14.00. Täpsema info ja klasside nimekirjad avaldame kooli kodulehel 23. aug. 2021.

Kaasa võtta õpilaspileti pilt ja tervisekaart.

Õpilase andmed vormistab lapsevanem digitaalselt ja saadab kooli sekretärile (sekretar@klk.vil.ee) ajavahemikus 1. juuni - 30. juuni. Andmete blanketi leiate kooli kodulehelt www.klk.vil.ee (dokumendid – avalduste blanketid – avaldus 1.kl. astumiseks). Avalduste blanketid | Viljandi Kesklinna Kool

Kohtumine kooli, oma õpetaja ja klassikaaslastega toimub 25. augustil 1a klassil kell 12.00, 1b – 13.00 ja 1c - 14.00. Täpsema info ja klasside nimekirjad avaldame kooli kodulehel 23. aug. 2021.

Kaasa võtta õpilaspileti pilt ja tervisekaart.

Õpilase andmed vormistab lapsevanem digitaalselt ja saadab kooli sekretärile (sekretar@klk.vil.ee) ajavahemikus 1. juuni - 30. juuni. Andmete blanketi leiate kooli kodulehelt www.klk.vil.ee (dokumendid – avalduste blanketid – avaldus 1.kl. astumiseks). Avalduste blanketid | Viljandi Kesklinna Kool