Hoolekogu

Viljandi Kesklinna Kooli hoolekogu 2017/2018

Volikogu esindajad:

1. Karl Õmblus karl@arendusteenus.ee

2. Marko Tiitus (hoolekogu esimehe kt)  marko.tiitus@eelk.ee

Linnavalitsuse esindaja:

3.Kalvi Märtin  martin.kalvi@mail.ee; kalvi.martin@viljandi.ee

Lastevanemate esindajad:

4. Jaak Kimmel  kimmeljaak@gmail.com

5. Reti Joandi reti.joandi@gmail.com

6. Priit Tampere tampere.priit@gmail.com

7. Liili Klaos  liili@eleväli.ee

8. Kadri Oras  kadrioras@gmail.com

9. Maren Vahter maren@maakivist.ee

Õppenõukogu esindajad:

10. Kaja Orobko kaja.orobko@klk.vil.ee

11. Jane Kruusamäe jane.kruusamae@klk.vil.ee

Õpilaste esindajad:

12. Ursula Ilves ilves.ursula@gmail.com

13. Katariina Visnap katariinavisnap@gmail.com