Õppetöö

Eksamid, tasemetööd, loovtööd


Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Põhikooli lõpetajatele on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • Eesti keel ja kirjandus
 • Matemaatika
 • Valikeksam õpilase valikul

Eksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
valikeksam (kirjalik) – 12. juuni 2024
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024
Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • Inglise keel
 • Saksa keel
 • Vene keel võõrkeelena
 • Bioloogia
 • Keemia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Ajalugu
 • Ühiskonnaõpetus

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. Eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Mõnel puhul on võimalik põhikool lõpetada, sooritades riiklike eksamite asemel koolieksamid. Põhikooli koolieksamid sooritavad:

 • Põhikoolilõpetajad, kes põhikooli riikliku eksami ajal haigestuvad või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel).

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööd

 

7. klassi tasemetööd

 

Põhikooli lõpueksamite materjalid (2015-2021)

 

Loovtöö tegevuskava 2023/2024

Täpsema tegevuskava leiad siit!

Testid

Õpilase motivatsiooni küsimustik

MSLQ

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Põhikooli lõpetajatele on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • Eesti keel ja kirjandus
 • Matemaatika
 • Valikeksam õpilase valikul

Eksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
valikeksam (kirjalik) – 12. juuni 2024
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024
Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • Inglise keel
 • Saksa keel
 • Vene keel võõrkeelena
 • Bioloogia
 • Keemia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Ajalugu
 • Ühiskonnaõpetus

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. Eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Mõnel puhul on võimalik põhikool lõpetada, sooritades riiklike eksamite asemel koolieksamid. Põhikooli koolieksamid sooritavad:

 • Põhikoolilõpetajad, kes põhikooli riikliku eksami ajal haigestuvad või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel).

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööd

 

7. klassi tasemetööd

 

Põhikooli lõpueksamite materjalid (2015-2021)

 

Loovtöö tegevuskava 2023/2024

Täpsema tegevuskava leiad siit!

Testid

Õpilase motivatsiooni küsimustik

MSLQ