Ajalugu

Kooli ajalugu

Lühike kokkuvõte kooli ajaloost


Viljandi Kesklinna Kool 2012- &

1. juulist 2012 kannab kool Viljandi Kesklinna Kooli nime ja jätkab põhikoolina. 2012/13. aastal õppis koolis 666 õpilast ja õpetas 53 õpetajat. Algklasside majja jäid 1.– 4. klass ja peahoonesse 5.– 9. klass.

Viljandi Kesklinna Kooli missioon on olla väärika ajaloo ja traditsioonidega kool, kus teadmiste omandamine ja õpilaste isiksuslik kujunemine põhineb hoolivusel ja võimetekohast  individuaalset arengut arvestaval õppe- ja kasvatustegevusel.

Viljandi Kesklinna Kool on maakonna suurim ja populaarsem põhikool. Viljandi Kesklinna Kooli õpilased on väga häid tulemusi saavutanud maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel ning võistlustel.


Foto: Õpetajad 2020
Huvitegevus Traditsioonilised üritused

* aineringid
* bändid
* koorid
* kunstiring
* koolileht Oma Sõna
* käsitööring
* multikaring
* pilliõpe
* rahvatantsurühmad
* robootikaringid
* spordiringid
* tehnoloogia töökoda

 

 

* ainepäevad ja -nädalad
* bändide õhtu
* ettelugemispäev
* informiin 2.-4. klassile
* jõulupeod ja -kontserdid
* karjäärinädal
* keskaja päev 7. klassile
* klassidevahelised spordivõistlused
* kolme kooli playback ja moeshow
* kodanikupäeva kõnevõistlus
* kooli sünnipäev
* matka- ja spordipäevad
* meediaviktoriin 5.-6. klassile
* mihklipäeva laat
* mini-minifirmade laat
* mälumänguturniir 7.-9. klassile
* projektipäevad 
* tänuõhtu parimatele õpilastele
* õhtu isade ja emadega


Foto: Kooli 140. sünnipäev (osales 770 õpilast)

Kui punav pihlamari...
teab iga koolilaps ta juurde teed.
                               (Daisy Volmer) 

Lisa:*  Alli Lunteri artikkel kooli ajaloost
       *  Kooli 140. sünnipäeval tehtud droonivideo (Filmis Kristjan Kivistik)