Koolielu

KoolitervishoidKatrin Maasepp
Jakobsoni tn. 42 tel. 43 42389

Koolitervishoiuteenus on õpilastele osutatav tervishoiuteenus, kus hinnatakse ja jälgitakse õpilaste tervist, tegeletakse haiguste ennetamisega ning tervise edendamisega, samuti esmaabi osutamisega õpilastele. Eesmärk on tagada õpilaste heaolu ja toetada nende normaalset arengut ja kasvamist. Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde, kes teeb eesmärkide saavutamiseks koostööd õpilase, lapsevanema, õpetaja, kooli juhtkonna ja teiste kooli tugispetsialistidega.

Kooliõe ülesannete hulka kuuluvad:

• Regulaarne õpilase tervise ja arengu jälgimine, haiguste ennetamine ja haiguseelsete seisundite varajane avastamine.

• Õpilaste immuniseerimine vastavalt kehtivale riiklikule immuniseerimiskavale.

• Kroonilise haigusega õpilase abistamine.

• Vaimse tervise probleemidega lapse märkamine.

• Tervist väärtustava eluviisi kujundamine ning tervist toetava vaimse ja füüsilise koolikeskkonna sihipärane arendamine.

• Nakkushaiguste puhangu kahtlusel või puhangu korral nõuetekohaste meetmete

rakendamine.

• Vigastuste ja õnnetusjuhtumite esmaabi ja ennetamine.

Kooliõde nõustab õpilasi tervise, tervisekäitumise ja vajadusel rehabilitatsiooniplaaniga seotud küsimustes. Vajadusel ning õpilase ja lapsevanema nõusolekul nõustab kooliõde õpetajaid ja teisi koolitöötajaid haridusliku erivajadusega õpilase terviseseisundist tulenevate asjaolude arvestamiseks õpikeskkonna ja õppetöö korraldamisel, õpilase rehabilitatsiooniplaani või arsti poolt määratud raviplaani täitmiseks.

Koolitervishoiuteenust osutatakse õppetöö toimumise ajal koolipidajaga kooskõlastatud tööajagraafiku alusel.

 

Lp. lapsevanemad!
Uue määruse kohaselt teeb pereast ennetavat tervisekontrolli 2., 5. ja 9. kl. õpilastele. Vajalik eelnev kokkulepe perearstiga. 1., 3., 7. kl. õpilastele teeb ennetavat tervisekontrolli kooliõde.

Kooliõe poolt teostatakse vaktsineerimiskalendri kohaselt järgmisi vaktsineerimisi:
13-14 aastased lapsed - leetrid, mumps, punetised
15-16 aastased lapsed - difteeria, teetanus, läkaköha

Enne vaktsineerimist saadetakse koju vastav kirjalik teatis, millele lapsevanem annab oma nõusoleku vaktsineerimiseks. 

Vaktsineerimine papilloomiviiruse vastu:

Riikliku vaktsineerimiskava järgi vaktsineeritakse käesolevast aastast 12 aastaseid tüdrukuid papilloomiviiruse vastase vaktsiiniga - Gardasil 9. Alustatakse vanemast vanuserühmast. Lapsevanemale saadetakse vastav teatis koju.
Loe lisainfot papilloomiviiruse ja vaktsineerimise kohta SIIT!

 

 

Tervist edendav kool 

 

 

Viljandi Kesklinna Kool kuulub  tervist edendavate koolide (TEK) võrgustikku. Eesmärk on arendada vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist kõigil kooliga seotud inimestel ning parendada häid sidemeid lastevanemate ja kohaliku kogukonnaga.Viljandi Kesklinna Kooli tervisenõukogu liikmed: Jaak Luhakooder, Virve Neerot, Aavo Soopa, Kalli Põld, Tatjana Anniko, Kertu Reinsalu, Jane Kruusamäe, Kalli Laprik, Kaja Orobko, Meelis Reinart, Maarika Roosimägi, Riho Siil, Terje Põvvat, Kristi Tikkerbär, Elina Tirgo.

Viljandimaa Tervisenõukogu FB

 

Koolitervishoiuteenus on õpilastele osutatav tervishoiuteenus, kus hinnatakse ja jälgitakse õpilaste tervist, tegeletakse haiguste ennetamisega ning tervise edendamisega, samuti esmaabi osutamisega õpilastele. Eesmärk on tagada õpilaste heaolu ja toetada nende normaalset arengut ja kasvamist. Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde, kes teeb eesmärkide saavutamiseks koostööd õpilase, lapsevanema, õpetaja, kooli juhtkonna ja teiste kooli tugispetsialistidega.

Kooliõe ülesannete hulka kuuluvad:

• Regulaarne õpilase tervise ja arengu jälgimine, haiguste ennetamine ja haiguseelsete seisundite varajane avastamine.

• Õpilaste immuniseerimine vastavalt kehtivale riiklikule immuniseerimiskavale.

• Kroonilise haigusega õpilase abistamine.

• Vaimse tervise probleemidega lapse märkamine.

• Tervist väärtustava eluviisi kujundamine ning tervist toetava vaimse ja füüsilise koolikeskkonna sihipärane arendamine.

• Nakkushaiguste puhangu kahtlusel või puhangu korral nõuetekohaste meetmete

rakendamine.

• Vigastuste ja õnnetusjuhtumite esmaabi ja ennetamine.

Kooliõde nõustab õpilasi tervise, tervisekäitumise ja vajadusel rehabilitatsiooniplaaniga seotud küsimustes. Vajadusel ning õpilase ja lapsevanema nõusolekul nõustab kooliõde õpetajaid ja teisi koolitöötajaid haridusliku erivajadusega õpilase terviseseisundist tulenevate asjaolude arvestamiseks õpikeskkonna ja õppetöö korraldamisel, õpilase rehabilitatsiooniplaani või arsti poolt määratud raviplaani täitmiseks.

Koolitervishoiuteenust osutatakse õppetöö toimumise ajal koolipidajaga kooskõlastatud tööajagraafiku alusel.

 

Lp. lapsevanemad!
Uue määruse kohaselt teeb pereast ennetavat tervisekontrolli 2., 5. ja 9. kl. õpilastele. Vajalik eelnev kokkulepe perearstiga. 1., 3., 7. kl. õpilastele teeb ennetavat tervisekontrolli kooliõde.

Kooliõe poolt teostatakse vaktsineerimiskalendri kohaselt järgmisi vaktsineerimisi:
13-14 aastased lapsed - leetrid, mumps, punetised
15-16 aastased lapsed - difteeria, teetanus, läkaköha

Enne vaktsineerimist saadetakse koju vastav kirjalik teatis, millele lapsevanem annab oma nõusoleku vaktsineerimiseks. 

Vaktsineerimine papilloomiviiruse vastu:

Riikliku vaktsineerimiskava järgi vaktsineeritakse käesolevast aastast 12 aastaseid tüdrukuid papilloomiviiruse vastase vaktsiiniga - Gardasil 9. Alustatakse vanemast vanuserühmast. Lapsevanemale saadetakse vastav teatis koju.
Loe lisainfot papilloomiviiruse ja vaktsineerimise kohta SIIT!

 

 

Tervist edendav kool 

 

 

Viljandi Kesklinna Kool kuulub  tervist edendavate koolide (TEK) võrgustikku. Eesmärk on arendada vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist kõigil kooliga seotud inimestel ning parendada häid sidemeid lastevanemate ja kohaliku kogukonnaga.Viljandi Kesklinna Kooli tervisenõukogu liikmed: Jaak Luhakooder, Virve Neerot, Aavo Soopa, Kalli Põld, Tatjana Anniko, Kertu Reinsalu, Jane Kruusamäe, Kalli Laprik, Kaja Orobko, Meelis Reinart, Maarika Roosimägi, Riho Siil, Terje Põvvat, Kristi Tikkerbär, Elina Tirgo.

Viljandimaa Tervisenõukogu FB

 

Katrin Maasepp
Jakobsoni tn. 42 tel. 43 42389