Sotsiaalpedagoog

Kristi Tikkerbär

e-post kristi.tikkerbar@klk.vil.ee  

Sotsiaalpedagoogi vastuvõtud ja nõustamised:

Jakobsoni tn. 42 (algklasside maja)
Ruum 214
tel. 43 42388
mob. 59 151 049
Esmaspäev
Teisipäev
Reede- tugisüsteemide koostööpäev koolis. Kokkuleppel võimalik pöörduda.

Uueveski tee 1 (5.-9.klass)
Ruum 209D (psühholoogi kabinet)
Tel. 43 42370
mob. 59 151 049
Kolmapäev
Neljapäev
Reede- tugisüsteemide koostööpäev koolis. Kokkuleppel võimalik pöörduda.

Sotsiaalpedagoog nõustab ja.....
- toetab 1.-9. klassi õpilasi kohustusliku põhihariduse omandamisel;
- teavitab probleemidega õpilasi, tema vanemaid ja õpetajaid abi saamise võimalustest;
- teeb koostööd laste ja nende vanematega, samuti klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli tugivõrgustikuga probleemsete laste abistamisel ja suunamisel;
- tegeleb tõrjutuse ja kiusamise probleemidega; vajadusel kaasab lapse abistamisprotsessi teisi tugisüsteemi spetsialiste.
- on vahendajaks või ühendavaks lüliks õpilase kodu ja kooli ning teiste vajalike institutsioonide ja spetsialistide vahel;
- koordineerib kontaktisikuna õpilase koolikohustuslike probleemide lahendamiseks vajalike inimeste ja institutsioonide koostööd;
- osaleb kooli tugisüsteemide töös;
- vajadusel teeb kodukülastusi.

Vastuvõtt ja nõustamine toimub kokkuleppel, kuna sotsiaalpedagoog töötab kahes erinevas õppehoones. Selleks palun pöörduda otse sotsiaalpedagoogi poole telefonil 43 42388/43 42370 või meili teel kristi.tikkerbar@klk.vil.ee  

Aadressil koolimure@klk.vil.ee võivad kirjutada kõik Viljandi Kesklinna Kooli
õpilased, kellel on seoses kooliga mõni mure või probleem. Seda loevad
ainult kooli sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog, kes kirjadele vastavad. 
Kirjades sisaldunud infot nad kellegagi ei jaga ja vajadusel hakkavad ka
lahendusi otsima. Kirjutada võib nii enda probleemist kui ka murest mõne
teise õpilase pärast.

Kõigil on õigus tunda end koolis hästi!