Pikapäevarühm

Lastevanemate soovil töötab koolis pikapäevarühm 1. – 4.klassi õpilastele. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, samuti transpordivõimalustest. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga. Pikapäevarühmas tegeletakse erinevate tegevustega:

1. õppimine koos puhkepausidega
2. mängud
3. kooli raamatukogu külastamine
4. vaba tegevus (lugemine, joonistamine, muu käeline tegevus jms).

Pikapäevarühmast osavõtuks on vaja lapsevanemal kirjutada avaldus kooli direktorile, andes teada oma soovist lapse osalemiseks pikapäevarühma töös ja mis kellani laps rühmas viibib.

PIKAPÄEVARÜHMAD 2017/2018 ÕPPEAASTAL

I  klassi pikapäevarühm

Nädalapäev Kellaaeg Õpetaja Ruum
Esmaspäev 13.10-14.50 Mare Vare 110
Teisipäev 12.15-13.55 Mare Vare 203
 14.05-14.50 Liivi Ilves 207
Kolmapäev 12.15-13.00 Jane Kruusamäe 206
13.10-14.50 Triin Mets 110
Neljapäev 12.15-14.50 Jane Kruusamäe 206
Reede 12.15-13.55 Mare Vare 206


II – IV klassi pikapäevarühm

Nädalapäev

Kellaaeg

Õpetaja

Ruum

Esmaspäev

13.10-14.50

Heli Mets

107

Teisipäev

13.10-13.55
14.05-14.55

Heli Mets
Liina Mägi

107
107

Kolmapäev

13.10-13.55
14.05-14.50

Jane Kruusamäe
Annika Jaani

206
111

Neljapäev

13.10-13.55
14.05-14.50

Pille Pendonen
Annika Jaani

211
111

Reede

12.15-13.00
13.10-13.55

Mare Vare
Liina Mägi

107