Õppetöö

Eksamid, tasemetööd, loovtööd


Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Põhikooli lõpetajatele on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • Eesti keel ja kirjandus
 • Matemaatika
 • Valikeksam õpilase valikul

Eksamite toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam  (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) -14. juuni 2023

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • Inglise keel
 • Saksa keel
 • Vene keel võõrkeelena
 • Bioloogia
 • Keemia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Ajalugu
 • Ühiskonnaõpetus

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. Eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Mõnel puhul on võimalik põhikool lõpetada, sooritades riiklike eksamite asemel koolieksamid. Põhikooli koolieksamid sooritavad:

 • Põhikoolilõpetajad, kes põhikooli riikliku eksami ajal haigestuvad või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel).

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööd

 • matemaatika (kirjalik) – 19. – 22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik) – 23. september;  26. – 27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. – 13. oktoober 2022

7. klassi tasemetööd

 • matemaatika (kirjalik) – 19. – 22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik) - 23. september;  26. – 27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. – 13. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. – 18. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel ( suuline) – 17. – 21. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. – 12. jaanuar 2023)
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. – 12. jaanuar 2023)

Põhikooli lõpueksamite materjalid (2015-2021)

 

Loovtöö tegevuskava 2021/22

Täpsema tegevuskava leiad siit!

 

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Põhikooli lõpetajatele on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • Eesti keel ja kirjandus
 • Matemaatika
 • Valikeksam õpilase valikul

Eksamite toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam  (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) -14. juuni 2023

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • Inglise keel
 • Saksa keel
 • Vene keel võõrkeelena
 • Bioloogia
 • Keemia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Ajalugu
 • Ühiskonnaõpetus

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. Eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Mõnel puhul on võimalik põhikool lõpetada, sooritades riiklike eksamite asemel koolieksamid. Põhikooli koolieksamid sooritavad:

 • Põhikoolilõpetajad, kes põhikooli riikliku eksami ajal haigestuvad või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel).

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööd

 • matemaatika (kirjalik) – 19. – 22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik) – 23. september;  26. – 27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. – 13. oktoober 2022

7. klassi tasemetööd

 • matemaatika (kirjalik) – 19. – 22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik) - 23. september;  26. – 27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. – 13. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. – 18. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel ( suuline) – 17. – 21. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. – 12. jaanuar 2023)
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. – 12. jaanuar 2023)

Põhikooli lõpueksamite materjalid (2015-2021)

 

Loovtöö tegevuskava 2021/22

Täpsema tegevuskava leiad siit!